คณะรัฐมนตรีไฟเขียว เพิ่มเงินบัตรคนยากจนอีก 200 บาท ตรงเวลา 1 เดือน รับปีใหม่ 2566

คณะรัฐมนตรีไฟเขียว เพิ่มเงินบัตรคนยากจนอีก 200 บาท ตรงเวลา 1 เดือน รับปีใหม่ 2566 ผู้ถือบัตรมีสิทธิ 13.2 ล้านคน ใช้งบประมาณ 2.6 พันล้าน
ช่วงวันที่ 27 ธ.ค. นายสงบ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยออกมาว่า คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ลงความเห็นเห็นด้วยเพิ่มเงินในบัตรผลประโยชน์ที่เมืองอีก 200 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยจะได้รับเงินในมกราคม 2566 คาดใช้งบประมาณ ปริมาณ 2.6 พันล้านบาท
ดังนี้ สำหรับคนที่มีรายได้ไม่ถึง 3 หมื่นบาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่มในบัตรผลประโยชน์ส่วนค่าซื้อผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคจากธรรมดา 300 บาทต่อเดือน เป็น 500 บาทต่อเดือน ส่วนคนที่มีรายได้เกิน 3 หมื่นบาท แต่ว่าไม่เกิน 1 แสนบาท จะได้รับเงินเพิ่มในบัตรผลประโยชน์จาก 200 บาทต่อเดือน เป็น 400 บาทต่อเดือน
“ผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิจะมีปริมาณกว่า 13.2 ล้านคน ใช้งบประมาณ 2.6 พันล้านบาท โดยใช้งบประมาณจากกองทุนผลประโยชน์ที่เมือง ซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่กว่า 5 หมื่นล้านบาท” นายสงบกล่าว