ประกาศแล้ว! ราชกิจจานุเบกษาฯ เผยแพร่ประกาศ ขึ้นค่าแรงอย่างต่ำ 16 อาชีพ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ค่าจ้างขั้นต่ำ 16 อาชีพ 
ตอนวันที่ 9 เดือนมิถุนายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการค่าแรง เรื่อง อัตราจ้างตามมาตรฐานความสามารถ (ฉบับที่ 11) ว่า
ด้วยคณะกรรมการค่าตอบแทนชุดที่ 21 ได้มีการสัมมนาศึกษาเล่าเรียนรวมทั้งไตร่ตรองความเป็นจริงเกี่ยวกับอัตราค่าแรงที่ผู้รับจ้างได้รับตามมาตรฐานความสามารถ แล้วก็ลงความเห็นเห็นด้วยตอนวันที่ 10 ม.ค. พุทธศักราช 2565 ให้ระบุอัตราจ้างตามมาตรฐานความสามารถ รวม 16 สาขา โดยใช้มาตรฐานความสามารถแรงงานแห่งชาติ โดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถแรงงานเป็นกฏเกณฑ์วัดค่าความชำนาญความสามารถ วิชาความรู้ ความรู้ความเข้าใจ
ดังต่อไปนี้
กลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง 5 สาขา
1.ช่างจัดตั้งยิปซั่ม 450 – 595 บาท/วัน
2.จิตรกรแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 645 บาท/วัน
3.ช่างปูกระเบื้องฝาผนังรวมทั้งพื้น 450- 650 บาท/วัน
4.ช่างสีตึก 465 -600 บาท/วัน
5.ช่างก่อรวมทั้งจัดตั้งคอนกรีตมวลค่อย 475 – 575 บาท/วัน
.
กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 4 สาขา
1.ช่างกลเสริมแต่ง (รูปร่าง) 450-650 บาท/วัน
2.ช่างประกอบจัดตั้งเครื่องเรือน 430- 550 บาท/วัน
3.ช่างฝีมือเครื่องเพชรพลอยแนวสงวน (เคล็ดลับโบราณ) 525 บาท/วัน
4.ช่างกลกลบ 625 บาท/วัน
.
กลุ่มอาชีพภาคบริการ 7 สาขา
1.นักผลักดันสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปขว้างยะ (หัตถบำบัดรักษา) 460-575 บาท/วัน
2.ผู้ประกอบของหวานอบ 400 – 505 บาท/วัน
3.พนักงานที่ทำหน้าที่ด้านการต้อนรับด้านหน้า 440 – 565 บาท/วัน
4.บุคลากรแผนกบริการของกินและก็เครื่องดื่มในธุรกิจรีสอร์ทแล้วก็ร้านอาหาร 440 บาท/วัน
5.ช่างแต่งผมสตรี 440 – 650 บาท/วัน
6.ช่างแต่งผมผู้ชาย 430 – 630 บาท/วัน
7.การดูแลคนวัยแก่ 500 บาท/วัน