ฝันมองเห็นยักษ์เดินเข้าวัด ขอพรสมหวัง สร้าง ‘ท้าวเวสสุวรรณ’ มอบ แห่ส่องเลข

ฝันมองเห็นยักษ์เดินเข้าวัด ขอพรสมหวัง สร้าง ‘ท้าวเวสสุวรรณ’ มอบให้ 2 องค์ ตั้งหน้าตั้งตาโบสถ์ คนภายในหมู่บ้านแห่ร่วมพิธีการเส้นไหว้ ส่องเลขเด็ด